Privacybeleid Corporate Hotel Connections

Versie geldig vanaf: 18 januari 2012

Persoonsgegevens

Corporate Hotel Connections gebruikt de door u opgegeven informatie en persoonsgegevens alleen in het kader van de door Corporate Hotel Connections te leveren diensten.

Voor de verwerking en administratie van uw persoonsgegevens houdt Corporate Hotel Connections zich aan alle wet en regelgeving voor de bescherming van uw persoonsgegevens. De door u aan Corporate Hotel Connections toegezonden persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand dat enkel toegankelijk is voor de medewerkers van Corporate Hotel Connections.

Gebruik diensten van Corporate Hotel Connections

De door u opgegeven persoonsgegevens, waaronder uw e-mailadres, contactgegevens en overige gegevens en dergelijke worden enkel gebruikt om de door Corporate Hotel Connections aangeboden dienstverlening naar behoren te laten werken en voor het eventueel toezenden van informatie.

Corporate Hotel Connections zal de door u verstrekte persoonsgegevens enkel verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het maken van een reservering of andere boeking. De verstrekte persoonsgegevens zullen door de derde partij eventueel opgeslagen worden voor administratieve of promotionele doeleinden. Corporate Hotel Connections heeft echter geen invloed op de verwerking van uw persoonsgegeven door deze derde partijen en kan daar derhalve geen aansprakelijkheid voor aanvaarden.

Toezending van informatie

Indien u zich registreert bij Corporate Hotel Connections kunt u middels een opt-in kiezen voor het ontvangen van een periodieke nieuwsbrief. Indien u op een later moment geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken door Corporate Hotel Connections hier schriftelijk via e-mail van op de hoogte te stellen of door u af te melden via de link in de desbetreffende nieuwsbrief.

Bezoek website Corporate Hotel Connections

Indien u de website van Corporate Hotel Connections bezoekt kunnen algemene bezoekersgegevens verzameld worden via Google Analytics.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Deze bezoekersgegevens worden onder andere gebruikt om het aantal bezoekers, bekeken pagina's, gemiddelde bezoekduur en eventuele registraties te meten. Om deze bezoekersgegevens vast te leggen wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze cookies bevatten enkel gegevens welke worden gebruikt om u als bezoeker te identificeren.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De identificatie is echter nimmer tot uw persoon en/of ip-adres terug te voeren. De bezoekersgegevens worden geanonimiseerd.

Met de standaardinstellingen van uw webbrowser worden cookies meestal automatisch geaccepteerd. Indien u de cookies (selectief) wenst te weigeren kunt u dit instellen in uw webbrowser. Het (selectief) weigeren van cookies kan echter wel tot gevolg hebben dat bepaalde gedeeltes van de Website niet (optimaal) meer functioneren. Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte webbrowsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende webbrowser kunt aanpassen:

Links naar websites

Indien via de website van Corporate Hotel Connections wordt doorverwezen middels een hyperlink naar een website van derden, is Corporate Hotel Connections op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van en de inhoud van de desbetreffende website. Bij het gebruik van websites zoals beschreven in de vorige volzin, zijn de gebruiksvoorwaarden en privacy regels van de desbetreffende website van toepassing.

Bezwaar maken

Wanneer de door u opgegeven persoonsgegevens niet langer actueel zijn, kunt u Corporate Hotel Connections altijd verzoeken uw gegevens te wijzigen, waarna Corporate Hotel Connections zo spoedig mogelijk de door uw gewenste veranderingen doorvoert. Indien u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van persoonsgegevens door Corporate Hotel Connections kunt u schriftelijk contact opnemen met Corporate Hotel Connections op via info@chotelc.nl of via het contactformulier op de website van Corporate Hotel Connections.