Beste $NAME,
Dear $NAME

Hartelijk dank voor u inschrijving voor EVA on tour!
Thank you for subscribing to EVA on tour!

Wij hebben de volgende gegevens van u ontvangen:
We have received the following details from you:

 

Naam / Name: $NAME
E-mailadres / Email address: $EMAIL
Evt. collega / Colleague (if specified): $GUEST
Opmerkingen / Comments: $NOTES

 

Met vriendelijke groeten,

Kind Regards,

Corporate Hotel Connections